Oziębiacze wody

 • Home
 • Oziębiacze wody

Oziębiacze wody

Proponujemy Państwu:

 • Wykonanie oziębiaczy wody typu AOW, ZZR, ACW
 • Wykonanie oziębiaczy glikolowych
 • Naprawy
 • Modernizacja i rozbudowy oziębiaczy
 • Mieszadła przemysłowe
 • Sprzedaż używanych oziębiaczy
 • Naprawa izolacji zbiorników, pokryw

Dlaczego akumulować chłód w Akumulacyjnych Oziębiaczach Wody?

Zbiornik wody z lodem w porównaniu ze zbiornikiem z zimną wodą ma dużo większą pojemność cieplną dzięki wykorzystaniu ciepła topnienia lodu. Dla przykładu porównamy dwa zasobniki wielkości 1m3. Przy założeniu że w zbiorniku z zimną wodą jest temperatura początkowa ok. 50C a temperatura wody powrotnej wynosi 12 0C pojemność cieplna zasobnika wynosi 8,12kWh/m3.

Dla zbiornika z akumulacją lodu pojemność cieplna wynosi 84,4kWh/m3

Zalety Akumulacyjnych Oziębiaczy Wody:

 • lepsze dostosowanie urządzenia chłodniczego do pracy przy obciążeniu częściowym
 • instalacja mniejszej mocy chłodniczej
 • mniejsze opłaty za zainstalowaną moc elektryczną
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii w wyniku pracy na niższej taryfie