Demontaż instalacji

 • Home
 • Demontaż instalacji

Demontaże instalacji amoniakalnych, utylizacja amoniaku

Amoniak jest czynnikiem toksycznym i w pewnych warunkach wybuchowy i palny. Nieczynna instalacja amoniakalna może stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. W interesie inwestora jest bezpieczna utylizacja amoniaku .

Jako firma z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu prac montażowych, remontowych oraz demontażowych instalacji chłodniczych amoniakalnych proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 1. Opróżnianie instalacji z czynnika chłodniczego
 2.  Odbiór czystego lub zanieczyszczonego amoniaku
 3.  Demontaż części składowych instalacji:
  • – rurociągów
  • – zbiorników
  • – sprężarek
  • – skraplaczy
 4.  Utylizacji izolacji zimnochronnej