Instalacje chłodnicze

 • Home
 • Instalacje chłodnicze

Instalacje chłodnicze przemysłowe amoniakalne i freonowe

Firma  Frost Plus  oferuje także usługi w zakresie przemysłowego chłodnictwa amoniakalnego – projektowania, montażu oraz remontów instalacji. Odbiorcami naszych usług są nie tylko zakłady przetwórstwa spożywczego, ale i inne zakłady przemysłowe, gdzie utrzymanie niskich temperatur ma kluczowe znaczenie.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu:

 • Chłodnictwa amoniakalnego i freonowego -projektowania, budowy remontów i modernizacji
 • Klimatyzacji i wentylacji przemysłowej i biurowej
 • Serwisu, montaż i doradztwa technicznego.
 • Hali przemysłowych i chłodni budynków produkcyjnych i magazynowych
 • Prace izolerskie
 • Odbiory i certyfikaty UDT

Oferta:

 • rurociągi techniczne
 • odpowietrzniki centralne
 • pompy czynnika amoniaku
 • zbiorniki amoniaku
 • prace izolerskie
 • kompletne mrożnie i chłodnie

Urządzenia i armatura:

 • sprężarki
 • parowniki
 • skraplacze
 • tunele
 • stacje zaworowe
 • akumulacyjne oziębiacze wody
 • zbiorniki , oddzielacze cieczy, odolejacze, chłodnice międzystopniowe, osuszacze